Iron Bowl

Iron Bowl

1999 Iron Bowl – Shaun Alexander Shreds Auburn

1999 Iron Bowl – Shaun Alexander Shreds Auburn

1994 Iron Bowl – Alabama Stops Auburn an Inch Short – Alabama vs. Auburn

1994 Iron Bowl – Alabama Stops Auburn an Inch Short – Alabama vs. Auburn

1992 Iron Bowl Alabama vs. Auburn Highlights

1992 Iron Bowl Alabama vs. Auburn Highlights

1992 Iron Bowl John Copeland Hammers Stan White

1992 Iron Bowl John Copeland Hammers Stan White

1990 Iron Bowl – Alabama vs. Auburn

1990 Iron Bowl – Alabama vs. Auburn

1985 Iron Bowl -The Kick – Alabama vs. Auburn

1985 Iron Bowl -The Kick – Alabama vs. Auburn

1984 Iron Bowl – Wrong Way Bo – Alabama vs. Auburn

1984 Iron Bowl – Wrong Way Bo – Alabama vs. Auburn